Den 19 november [2020] genomförde vi ett utbildningsprogram för vuxna, med syftet att kunna bidra till en trygg, sansad och balanserad omgivning för de barn som har det som allra svårast.

För barn som lider av psykisk ohälsa, ärr det av yttersta vikt, att ha någon trygg vuxen i sin närhet – någon som har livserfarenhet och som kan visa att det finns hopp. Som kan berätta att oro, ångest och livskriser går över. Detta, även i de stunder då livet känns mörkt och hemskt. Att ha någon att vända sig till, som är trygg och lugn.

När den man håller av, allra mest i livet – sitt eget barn – känner oro, ängslan, rädsla eller panik, är det lätt och begripligt att man själv som vuxen tar över denna ängslan, och möter barnet med oro eller desperation i sinnet. Detta, när barnet som allra mest behöver just det motsatta – nämligen en trygg, stabil och lugn förebild.

Barnet har nog med sina egna bekymmer, utan att också behöva oroa sig kring en ängslig förälder eller lärare, hur begriplig denna oro än må vara. När vi människor känner stress, oro, frustration eller liknande – oskyldigt såklart – minskar nämligen vår förmåga att utstråla trygghet, eller att komma med kloka och kreativa lösningar. Då… i stunder, när det verkligen behövs.

Tankarna snurrar och det blir svårt att se klart på situationen. Självförtroendet sjunker vilket leder till än mer stress. Det är lätt att det blir en slags ond spiral, där oro och panik står i vägen för det goda vuxenskap som vanligtvis är på plats. Det motsatta är också sant – tack och lov.

När vi människor har klarhet i sinnet, finns en inre visdom, balans och ett stilla lugn på plats. Mängder av olika lösningar och kreativa idéer presenterar sig – allt det som krävs i de svåraste av stunder.

Vårt utbildningsprogram handlade i första hand om den vuxnes egen klarhet, balans och visdom. Om det egna välmående. Inte om barnets. Vår erfarenhet säger, att man inte kan ge bort någonting som man själv inte har.

– Ta på din egen syrgasmask först.

När det egna välmående och den egna klarheten och det inre lugn får växa, och komma till ytan, är vi nämligen övertygade om att alla människor har tillgång till alla de resurser av klokhet och sanna empati, som krävs för att du ska kunna guida ett barn på bästa sätt.

Det var från denna ”grund” som vårt utbildningsprogram tog form.

Utbildningsprogrammet genomfördes online (pga. den rådande pandemin), via det digitala verktyget Zoom.

151 personer var närvarande, och fick lyssna till tre föreläsare: 3P-coacherna Tomas Lydahl och Dennis Westerberg, skolkurator Christina Åkerberg, samt den tidigare eleven Louise Erlandsson.

Deltagarna fick dessutom möjlighet att vara aktiva i tre s.k. workshops.

Inför programmet, fick deltagarna ta del av videofilmer och ljudklipp, som förberedelser. Efteråt bjöd vi på två stycken e-böcker till alla som varit med:

  1. Jag dog och fick liv igen ­– Dennis Westerberg
  2. Ledarskap i flow – Tomas Lydahl

Tack vare en donation från Ulla & Lennart Wallenstam Stiftelsen, har vi kunnat genomföra detta program, och bidragit med stort hopp och nya insikter till 151 vuxna som dagligen möter sköra och sårbara barn i sin vardag.

Feedbacken efter vårt utbildningsprogram var fantastisk.

Utan bidrag från Ulla & Lennart Wallenstam Stiftelsen hade detta inte varit möjligt.

Tack.

 

Med kärlek,

Tomas Lydahl och Dennis Westerberg

Insamlingsstiftelsen för välmående, utveckling och tillväxt