Om Stiftelsen

Insamlingsstiftelsen för välmående, utveckling och tillväxt

Ett välkomstbrev från Rebecca Järveskog

Hej och varmt välkommen!

Jag heter Rebecca Järveskog och jag är stiftare av ”Insamlingsstiftelsen för välmående,
utveckling och tillväxt”, vilket känns fantastiskt härligt och inspirerande.

Så länge jag kan minnas har jag varit intresserad av hur vi människor fungerar och vad vi kan göra för att må så bra som möjligt.

Jag är bl.a. utbildad friskvårdspedagog, diplomerad massageterapeut och stresspedagog för att kunna vägleda, behandla och entusiasmera andra.

Mitt sökande efter nya verktyg för ökat välbefinnande och balans, har ständigt varit en
pågående process. Stegvis har jag letat efter nya kurser att fördjupa mig i, framför allt inom det mentala området. Trots flitigt praktiserande har jag dock aldrig funnit något som fungerat till fullo.

Idag ser det annorlunda ut då jag, för några år sedan, stötte på det nya begreppet 3P, eller 3 fundamentala principer som så självklart och enkelt förklarar hur vi människor fungerar och upplever världen.

Jag fick förmånen att delta i en kurs om detta, vilket har förändrat mitt liv.

Jag kan fortfarande minnas känslan av fullständigt lugn som plötsligt fyllde mig inombords och alltsedan dess har min förståelse bara fördjupats mer och mer. Detta skänker mig enorm glädje, välbefinnande och harmoni.

Mitt liv har under många år inneburit smärtproblematik, fysisk begränsning, samt utmattning efter långvarig stress, men idag kan jag, trots omständigheterna, fungera och hantera livet med en enklare och mer behaglig känsla och det är en fantastisk gåva.

Jag känner mig rik och väldigt tacksam. Rik på möjligheter och livslust, vilket har fått mig att starta denna stiftelse.

Jag vill att kunskapen och förståelsen om de tre principerna ska spridas till så många som möjligt, för att minska den psykiska ohälsa som finns idag.

Dessvärre har de människor som behöver kunskapen allra mest oftast inte de rätta
ekonomiska förutsättningarna. Därför hoppas jag kunna nå fram med stöd och hjälp på detta sätt.

Låter det intressant, skulle jag bli mycket tacksam om du vill vara med och bidra med en
gåva. Ingen gåva är för liten, varje krona gör skillnad.

Tillsammans kan vi hjälpa redan utsatta samt arbeta preventivt inför framtiden!

Stiftelsens fundament

Allt arbete som stiftelsen utför tar sin utgångspunkt i de fundamentala principer som psykologin tidigare saknat: Sinnet, Medvetandet och Tanken

Principerna förklarar hur alla upplevelser som vi människor har i livet, skapas psykologiskt. Livet, såsom vi upplever det, är alltså en psyko-logisk upplevelse. Ingenting annat.

Principen om Tanken skiljer den ena upplevelsen från den andra. Det vi tänker är det vi upplever. Bara så. En ny tanke ger en ny upplevelse.

Principen om Medvetandet gör varje tanke som tänks verklig. Allting som tänks verkar alltså verkligt för den som tänker.

Principen om Sinnet förklarar att alla resurser som vi människor söker – exempelvis glädje, ro, sinnesfrid, trygghet, mod, harmoni, kreativitet etc. – är medfödda och kom med det liv som lever i allt levande. Resurserna träder fram så snart tankarna skingras.

Principerna får oss att förstå att all psykologisk stress [läs: psykisk ohälsa] beror på ett oskyldigt missförstånd kring vad en upplevelse egentligen är.

Vi människor har nämligen fått för oss att världen skapas från utsidan och in, dvs. att omständigheterna runtomkring skapar själva upplevelsen: 

– Känslan som känns i min kropp, kommer från situationen.

Det principerna emellertid visar är att världen skapas från insidan och ut. Tanken skapar alltså upplevelsen – inte tvärtom: 

– Känslan som känns i min kropp kommer från tanken. Inte från situationen i sig. Det enda som krävs för att känna en annan känsla, är en ny tanke.

Och tanken är just ingenting annat än en tanke. Bara en tanke.

Det är såklart en enorm skillnad att tro, att obehaget som känns, kommer från något verkligt verkligt, än att veta om att den enda källan till obehag är något så futtigt som en tanke. Hur verklig den tanken än må verka vara.

En del som förklaras i stiftelsens olika projekt kan dock påminna annat som erbjuds i dag – exempelvis mindfulness, meditation, österländsk filosofi – eller så må det lika tekniker/metoder som populärt kallas ”mental träning”, personlig utveckling, NLP, KBT eller ”positivt tänkande”. Dock är principerna någonting helt annat. Varken någon metod eller teknik. Inte heller något slags förhållningssätt. De är just bara … principer.

Principerna har skapat ett helt nytt psykologiskt fält, som till skillnad från den traditionella psykologin och även den alternativa (med allt vad det innebär), förklarar upplevelsen, helt utan ambition att förändra den.

Kortfattat handlar det om att förstå. Inte om att göra. En väsentlig och avgörande skillnad.

Alla metoder och tekniker som erbjuds idag är åtgärdsbaserade, och bygger på en föreställning om ”att någonting blivit fel”, och att det således måste ”fixas”. Man är alltså missnöjd med upplevelsen (ex. stress, oro, ångest, ilska, svartsjuka, mörkrädsla, osv), och önskar således uppleva något annat (harmoni, ro, sinnesfrid, trygghet, glädje, etc.).

Det som stiftelsen arbetar för är emellertid insiktsbaserat, vilket innebär att ingenting alls måste fixas. Det skiftar – av sig själv – i takt med att förståelsen/medvetenheten/insikten ökar.

Psyket är nämligen alltid friskt – oförstörbart.

Det som stiftelsen erbjuder är alltså rena principer. Inte gissningar. Principerna kommer från på faktum, något som psykologin, som är till bredden fylld av hypoteser, idéer, antaganden och teorier, saknat i alla år.

Avsaknaden av principerna är den huvudsakliga anledningen till att den psykiska ohälsan ökar istället för att minska, trots alla välmenande insatser.

Principerna förklarar alltså alla upplevelser – på ett enda bräde. Inte en upplevelse för sig, utan alla på en gång.

Syfte

Stiftelsens syfte är att värna om – samt bidra till – människors inre välmående och därmed motverka psykisk ohälsa i alla dess former, genom att stödja hälsofrämjande insatser, främst för särskilt utsatta individer och grupper.

Ändamål

  • Att främja projekt med inriktning att utveckla individers välmående och därmed motverka psykisk ohälsa, på såväl grupp- som individnivå.
  • Att årligen dela ut stipendium som främjar i enlighet med ändamålen.
  • Att stödja individer med ohälsa, som befinner sig utanför samhällets vård och service.
  • Att främja utbildnings- och forskningsinsatser och att sprida dessa i media.
  • Att främja samverkan mellan stiftelser nationellt och internationellt.
  • Att stödja människor i utsatta positioner för att uppnå välmående, sinnesfrid och harmoni, som ger balans, välgång och en god riktning på livets väg.
  • Att främja projekt som önskar skapa nätverk och utbildningscentrum i enlighet med ändamålen.
  • Att samverka med fonder och stiftelser nationellt och internationellt.

Insamling och utdelning

Stiftelsen söker medel i huvudsak genom:

  • Donationer från fonder, företag och andra organisationer samt privatpersoner via bland annat stiftelsens hemsida/event
  • Anslag från andra stiftelser

Mottagare av medel ur stiftelsen ska vara svenska eller utländska företag, fonder, stiftelser eller privatpersoner i enlighet med ändamålen.

Förvaltaren utser vem eller vilka som ska erbjudas medel eller annat stöd av stiftelsen. Erbjudandet av medel eller annat stöd måste vara förenligt med stiftelsens ändamål och destinatärkrets.

* Stiftelsens logotype föreställer en Lotusblomma. Lotusblomman används som symbol inom många kulturer och symboliserar bland annat upplysthet, uppvaknande och återfödelse. Något som harmonierar bra med denna stiftelses uppdrag.

Kontakta oss

info@dinstiftelse.se

Gökropsgatan 16
281 49 Hässleholm